bulletWeintek HMI
APEX Precision Gear for Servo Motor

Apex Gear Precision for Servo Motor

Gear Box แต่ละรุ่น ของ APEX นั้นมี การเลือกใช้งาน ที่แตกต่างกัน ออกไปตามแต่ละ Applicaiton GEAR ตัวที่มี ประสิทธิภาพมาตราฐาน เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย Application คือ Gear รุ่น AB-Series

สำหรับรุ่น AF ก็จะเป็น Gear รุ่นที่มีลักษณะ คล้าย AB เพียงแต่ ดูปรับ โครงสร้างภายใน ในส่วนหัว GEAR เล็กน้อย  จาก Ball Bearing  เป็น Roller Bearing ก็จะทำให้ ตัว Gear สามารถรองรับ แรงใน Radial Load ได้ดี  โดยจะพบมากใน Rack & Pinion และงานประเภทโซ่

 

 

สำหรับรุ่น AD  ก็จะเป็น Gear รุ่น ที่ค่อนข้าง เฉพาะทาง เน้นหลักไปที่ GEAR  Turn Table  หรือ Index Table  และในปัจจุบัน ถูกจำไปใช้ในงาน Delta Robot  มากยิ่งขึ้น 

 

และสำหรับ Gear รุ่น AE เน้นเฉพาะเพิ่มแรงบิดเท่านั้น แต่ยังคงความแม่นยำไว้ให้ด้วย  แต่ด้วยโครงสร้าง หัว กลมกลม  จึงทำให้รับภาระแรงที่ตั้งฉากกับเพลาได้ไม่มากเท่าไรนัก

 

 


PEII Series Apex Precision Gear Servo Motor เซอร์โวมอเตอร์ เกียร์
AH-Series APEX Precision Gear Servo Motor เซอร์โวมอเตอร์ เกียร์

AH ออกแบบมาเพื่อรองรับ  Ratio ที่สูง และสูงมาก  รุ่นอื่นของ APEX จะมี Raito ในรุ่น In-line เพียงแต่ 100   และสำหรับรุ่น 90 Angle นั้นจะมีสูงสุดที่ 200  แต่  AH  ทำรุ่น 90 Angle ให้มี Ratio สูงสุดที่ 10,000   !!! ใช่ครับ 10,000 !!!

PGII Series Apex Precision Gear Servo Motor เซอร์โวมอเตอร์ เกียร์
PD Series Apex Precision Gear Servo Motor เซอร์โวมอเตอร์ เกียร์
PSII Series Apex Precision Gear Box for Servo Motor เซอร์โวมอเตอร์ เกียร์
[Go to top]