bulletWeintek HMI
APEX Precision Gear for Servo Motor

Apex Gear Precision for Servo Motor

Gear Box แต่ละรุ่น ของ APEX นั้นมี การเลือกใช้งาน ที่แตกต่างกัน ออกไปตามแต่ละ Applicaiton GEAR ตัวที่มี ประสิทธิภาพมาตราฐาน เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย Application คือ Gear รุ่น AB-Series

สำหรับรุ่น AF ก็จะเป็น Gear รุ่นที่มีลักษณะ คล้าย AB เพียงแต่ ดูปรับ โครงสร้างภายใน ในส่วนหัว GEAR เล็กน้อย  จาก Ball Bearing  เป็น Roller Bearing ก็จะทำให้ ตัว Gear สามารถรองรับ แรงใน Radial Load ได้ดี  โดยจะพบมากใน Rack & Pinion และงานประเภทโซ่

 

 

สำหรับรุ่น AD  ก็จะเป็น Gear รุ่น ที่ค่อนข้าง เฉพาะทาง เน้นหลักไปที่ GEAR  Turn Table  หรือ Index Table  และในปัจจุบัน ถูกจำไปใช้ในงาน Delta Robot  มากยิ่งขึ้น 

 

และสำหรับ Gear รุ่น AE เน้นเฉพาะเพิ่มแรงบิดเท่านั้น แต่ยังคงความแม่นยำไว้ให้ด้วย  แต่ด้วยโครงสร้าง หัว กลมกลม  จึงทำให้รับภาระแรงที่ตั้งฉากกับเพลาได้ไม่มากเท่าไรนัก

 

 


AB Series Apex Precision Gear Servo Motor เซอร์โวมอเตอร์ เกียร์

General Gearbox  สามารถใช้งาน ได้หลากหลาย Application   มี Ratio ให้หลากหลาย  และขอแนะนำให้เลือก สินค้าตัวนี้เป็นมาตรฐานไว้ก่อน หลังจากการทราบโหลดที่แท้จริง แล้วจึงค่อยปรับ Spec. ซึ่งก็ยังมี AF ที่รับแรงในแนวแกนได้มากกว่า และ AE  ที่ความ Pricision ลดลง ราคาประหยัดขึ้น  รองรับอยู่

AE-Series Apex Precision Gear Servo Motor เซอร์โวมอเตอร์ เกียร์

 AE  เป็น Gearbox รุ่นประหยัดสุด ใน A-Series ทั้งหมด  ด้วยความที่มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงกว่า รุ่น AB และ AF  Gear  ตัวนี้จึงเน้นไปที่การเพิ่มกำลังเป็นหลัง เหมาะกับงานที่เน้นกำลังในการหมุน   ขับ หรือ Feed สิ่งของประเภท สายไฟ  ของเหลว หรือเครืองปั๊มแผ่นเหล็ก-พลาสติก 

AF Series Apex Precision Gear Servo Motor เซอร์โวมอเตอร์ เกียร์

 AF   เป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้ รับแรงในแนวแกนได้ดีที่สุด เนื่องจากที่ปลายเพลา  ลูกปืนจะเป็น ทรงกระบอก ดังนั้นการรับแรงที่กระทำตั้งฉากกับ เพลา หรือ งานประเภท  Belt หรือ Chain  หรือ Rack Pinion ที่แรงจากด้านข้าง ควร เลือก AF เป็นอย่างแรก

AD-Series Apex Precision Gear Servo Motor เซอร์โวมอเตอร์ เกียร์

 AD  Series จะพบมากในลักษณะงาน Turn Table    รุ่นนี้ราคาจะใกล้เคียงกับ AF เลยเพราะที่ปลายเพลา ใช้ลูกปืนแบบ ทรงกระบอก เหมือนกัน  อีก 1 Application จะพบใน robot Splider 

PAII Series Apex Precision Gear Servo Motor เซอร์โวมอเตอร์ เกียร์
[Go to top]