ReadyPlanet.com
dot
dot
Calculate Torque

 

แน่นอนว่าการเลือกขนาด Servo มอเตอร์ เราไม่ได้ใช้วิธีกะ หรือคาดคะเนเอาอย่างแน่นอน  เราจึงต้องคำนวณโหลดให้ถูกต้อง ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน ในหลายมิติ

ทั้งนี้ ก็จำเป็นต้องรู้ถึงความสามารถของมอเตอร์ ในรุ่นที่ต้องการใช้ใน งานนั้นๆด้วย  เพื่อให้ รู้ว่า ขีดจำกัดของมอเตอร์นั้น ว่าสามารถทำได้ตามที่เราต้องการหรือไม่

 

 

     

 การคำนวณ Rack&Pinion

การคำนวณ โหลด นั้นจะทำให้เราตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง  และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย !!! ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเลือก และคำนวณ ผลิตภัณฑ์ !!!

 

การคำนวณแรงบิด งาน Belt Drive
การคำนวณโหลด Index Table
1
[Go to top]