ReadyPlanet.com
dot
dot
TM Robot

  

TM Robot  ติดตั้งกล้อง ความละเอียด1.2 ล้าน Pixel  / Color Camera

พร้อมใช้ โดยไม่ต้องไป Setup Coordinate ใดเพิ่มเติม

      การเขียนโปรแกรม เป็นไปด้วยความสะดวกเข้าใจง่าย โดย Flow Chart Control เขียนโปรแกรมง่ายเหมือน ทำ Flow Chart การทำงานของพนักงาน และจึงไม่ Teech ตำแหน่ง ที่ต้องการ ด้วยมือที่ตัวหุ่นได้เลย   นอกจากนี้ยังสามารถ ส่ง เสียออกมา เพื่อบอกการทำงาน เพื่อให้ดูเป็นมิตรกับพนักงานมากยิ่งขึ้น

 

      ปัญหาใหญ่ ของการ ใช้งาน Vision System นั้นก็คือ แสง กล้องสามารถประมวลผลภาพได้ก็จริง แต่ การคงที่ของแสงและเงาเป็นสิ่งสำคัญมาก  ดังนั้น ในพื้นที่การทำงาน (Area) ที่ต้องใช้กล้องเป็นตัวตัดสินใจ ควรจัดให้มีแสงเพียงพอ และ คงที่ โดยหลีกเลี่ยงเงาที่อาจะเกิดขึ้นในขณะที่ Robot กำลังประมวลผล  เพราะเงาหรือแสงรบกวน อาจทำให้การตัดสินใจของ Robot ผิดพลาดได้นั้นเอง

 

 
Industrail Robot

Toshiba Robot