ReadyPlanet.com


เซอร์โวมอเตอร์คืออะไร Servo Motor


 เซอร์โวมอเตอร์คืออะไร ? มีดีอย่างไร ? ทำไมต้องใช้เซอร์โว ?

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคำว่า "เซอร์โวมอเตอร์" อาจจะเป็นคำศัพท์ที่ไม่ค่อยเป็นที่คุ้นเคยกันสักเท่าไหร่ างท่าน

อาจจะคุ้นหูและจำฝังใจได้ดีในเรื่องราคาเนื่องจากในอดีตราคาค่อนข้างสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับระบบขับเคลื่อน

ทางไฟฟ้าอื่นๆ อีกทั้งจำนวนการใช้งานก็ค่อนข้างจำกัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องจักรบางประเภทเท่านั้น 

 

แต่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของความรวดเร็วทางการแข่งขัน สินค้ามีการแข่งขันสูงนอกเหนือจากคุณภาพและราคาที่เป็น

ปัจจัยเดิมๆแล้ว อุตสาหกรรมยุคใหม่ยังต้องแข่งขันกันในเรื่องความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้าอีกด้วย 

 

ดังนั้นอุตสาหกรรมยุคใหม่จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง

แม่นยำมากขึ้น จากเหตุผลและความต้องการดังกล่าวทำให้ชื่อของ "เซอร์โวมอเตอร์" ได้รับการกล่าวขานมากขึ้นในแวดวง

อุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่และเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆก็มีการออกแบบมาใช้ระบบเซอร์โวแทนที่ระบบขับเคลื่อนอื่นๆมากขึ้น

ที่สำคัญราคาก็ลดลงตามปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้เครื่องจักรอัตโนมัติและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

 

เพิ่มเติม :  http://www.proshopthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=12&Id=2147488253ผู้ตั้งกระทู้ Proshop Man :: วันที่ลงประกาศ 2017-07-05 21:27:23


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล